Chính Sách Bảo Mật

NhanDR (nhandr.com) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn thanh toán đơn hàng thành công trên NhanDR. Thông tin này bao gồm:

  • Tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ nhà

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho đơn vị vận chuyển khi giao hàng cho bạn. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba là chính quyền sở tại trong trường hợp được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bảo mật thông tin

NhanDR cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn. Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc muốn thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: darryringvn@gmail.com

Cập nhật

NhanDR có thể cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải phiên bản cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Ngày hiệu lực

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2024.

0

Giỏ Hàng Đang Trống

Bạn chưa thêm sản phẩm vào giỏ hàng.